IMPORTED 6

CORONA EXTRA, CORONA LIGHT, DOS XX LAGER, MODELO ESPECIAL, NEGRA MODELO, PACIFICO, VICTORIA